Středa, 17 července, 2024

Chcete předčasně splatit hypotéku? Nově vás to bude stát maximálně 1 % z nesplacené jistiny

- Komerční sdělení -aktuality

Patříte mezi ty, kteří si své vysněné bydlení pořídili pomocí hypotéky? Pak jste možná někdy uvažovali i o tom, že svůj dluh splatíte dříve. Od 1. 9. 2024 v České republice začne platit zákon, který jasně upraví poplatky spojené s předčasnou splátkou hypotéky. Jaké to má dopady a co by měl každý majitel hypotéky vědět? Podívejme se na to detailněji.

Co se od září 2024 změní

Poslanci v České republice před nedávnem schválili novelu zákona, která má za cíl ochránit spotřebitele před nadměrnými poplatky spojenými s předčasnou splátkou hypotéky. Tato novela stanovuje, že od září 2024 mohou banky požadovat maximálně 1 % z předčasně splacené částky. Tato změna může mít výrazný vliv na každého, kdo se rozhodl financovat své bydlení pomocí hypotéky.

Dříve byly poplatky spojené s předčasnou splátkou hypotéky vlastně poněkud nejasné. Některé banky umožňovaly předčasné doplacení půjčky zdarma, jiné si účtovaly vysoké poplatky. Tomuto svobodnému rozhodování bank o našem finančním osudu tak zákonodárci udělali přítrž a zavedli spravedlivé podmínky pro všechny spotřebitele.

Nový zákon omezuje tyto poplatky na maximálně 1 %. Banky si při tom mohou účtovat za každý započatý rok do konce fixace maximálně 0,25 % předčasně splacené částky. Díky tomuto opatření jsme tak na tom všichni stejně, dokážeme si svou předčasnou splátku dokonale naplánovat a lépe tak se svými financemi nakládat.

Jaké výhody má předčasné doplacení hypotéky

Předčasná splátka hypotéky může mít několik výhod. V prvé řadě výrazně ušetříme na zaplacených úrocích, které bychom jinak museli platit do konce doby splatnosti. Čím dříve totiž hypotéku splatíme, tím méně budeme platit za úroky po dobu existence úvěru. To může být výhodné zejména při vysokých úrokových sazbách.

Bez zatížení hypotékou budeme mít také větší finanční svobodu. Méně dluhů totiž znamená větší finanční stabilitu. Můžeme si dovolit investovat nebo více spořit. Můžeme také své prostředky přesunout k jiným finančním cílům, řešit neočekávané události efektivněji či využívat investiční příležitosti, ke kterým bychom se jinak nedostali.

A v neposlední řadě nám život bez dluhů přinese i větší psychickou pohodu. Řada z nás se totiž bez dluhů cítí svobodněji a bez stresu. Nicméně tento pocit volnosti zažijeme pouze tehdy, pokud opravdu pečlivě zvážíme všechny aspekty a důsledky předčasného doplacení hypotéky.

Co bychom měli před předčasnou splátkou hypotéky zvážit

Před samotnou předčasnou splátkou hypotéky je důležité zvážit také další faktory. A ten první je hned nasnadě. Nová pravidla pro hypotéky totiž začnou platit až od září 2024. Od tohoto okamžiku se budou týkat všech nově uzavřených smluv. U stávajících smluv však začnou platit až s novou fixací. Pokud tedy již hypotéku máme, je lepší se informovat u své banky, které podmínky se nám vyplatí více. Může být výhodnější počkat, ale stejně tak může být lepší úvěr doplatit nyní.

Navíc, i když jsou poplatky omezené na maximálně 1 %, mohou být stále velmi významné, a to zejména u větších hypoték. Pečlivě tedy zvažme, zda je tento poplatek pro nás ještě únosný, či nikoliv. 

Také se zamysleme nad svými dalšími životními cíli a prioritami a nad penězi, které k jejich realizaci budeme potřebovat. Můžeme totiž dojít k názoru, že je lepší volné peněžní prostředky upotřebit jinde než ke splacení stávající hypotéky. Ačkoliv je hypotéka dluh jako každý jiný, je to přece jen dluh relativně levný. Jen velmi obtížně se nám budou hledat cizí zdroje za takto dobrých podmínek, jako nabízí banky k zajištění vlastního bydlení. Proto opravdu pečlivě počítejme.

A v neposlední řadě mysleme i na to, abychom i po předčasném doplacení hypotéky měli na svém účtu dostatek volných finančních prostředků, které budou sloužit jako naše železná rezerva. Tu bychom totiž měli čerpat jen v opravdu výjimečných případech, nikoliv ji využít na předčasné doplacení svého dluhu. Volné prostředky nám v zásadních životních momentech mohou významně chybět. Řešením pak může být např. https://razdvapujcka.cz/pujcka-online.

Kdy lze doplatit hypotéku zcela zdarma

Svou hypotéku však můžeme doplatit i zcela zdarma. Zákon to umožňuje v těchto případech:

  • V otočce fixace naší hypotéky.
  • Pokud jsme se ocitli v tíživé životní situaci, např. při úmrtí jednoho z živitelů rodiny.
  • Jednou za rok, měsíc před výročím smlouvy, můžeme učinit mimořádnou splátku v maximální výši jedné čtvrtiny z tzv. jistiny, tedy zbývající části dluhu. 
  • V případě pojistného plnění z pojištění, kterým jsme zajišťovali svůj dluh.
  • Do 3 měsíců od oznámení nové výše úrokové sazby, pokud s touto sazbou nejsme spokojení.

Od září 2024 se navíc tento seznam rozšíří ještě o další možnosti bezplatného doplacení hypotéky. Jsou to tyto situace:

  • Nemovitost, na níž vázla hypotéka, prodáváme. Od uzavření smlouvy o hypotéce však muselo uběhnout alespoň 24 měsíců. 
  • Vypořádání společného jmění manželů při rozvodu. Pak lze hypotéku doplatit v případě, že se vypořádání týká nemovitosti, na kterou jsme si brali hypotéku, případně která sloužila k zajištění naší hypotéky.

Jak vidno, předčasná splátka hypotéky může být pro mnohé lidi lákavou možností, jak se zbavit svého dluhu. Přesto je důležité zvážit všechny aspekty této volby a provést důkladný rozbor naší finanční situace a všech finančních cílů.

Účinně nám v této věci může pomoci třeba hypoteční specialista nebo zkušený finanční poradce.

Další články autora

Comments

Mohlo by se vám líbit

Reklama

- Komerční sdělení -PR článek