Středa, 17 července, 2024

Kamenice má pravidla pro budoucí rozvoj od advokátů Frank Bold

- Komerční sdělení -aktuality

Budoucí rozvoj středočeské Kamenice se bude řídit podle pravidel, která připravila advokátní společnost Frank Bold. Tato skupina advokátů se těší skvělé pověsti a její zásady například pro jednání s developery využívá celá řada obcí a měst včetně Prahy, říká Pavel Čermák, starosta Kamenice.

Autor: Martin Černý

Čeho se týkala jednání ta AK Frank Bold z poslední doby?

Naše obec sleduje skupinu advokátů Frank Bold v různých oblastech. Je to stavební právo nebo právní aspekty komunitní energetiky při využívání solárních panelů. Poslední spolupráce se ale týkala oblasti stanovení pravidel nebo chcete-li Zásad pro jednání s investory. Nejrůznější zásady spolupráce obce s developery na rozvoji veřejné infrastruktury či pravidla pro výstavbu (nebo jinak nazvané dokumenty obdobného charakteru) v praxi již fungují v mnoha českých městech, např. v Říčanech, Táboře, Mnichově Hradišti, Českém Brodě, či v desítce městských částí Prahy. Zásady si schválila i celá řada statutárních měst jako je Brno, Jihlava, Liberec nebo Pardubice. Metodiku spoluúčasti investorů na rozvoji území si v lednu 2022 schválilo hlavní město Praha.

Co vás vedlo k tomu, že jste se jako obec připojili k iniciativě za kvalitně nastavené právní prostředí pro rozvoj obcí a co si od toho slibujete? ·

Obec Kamenice leží v blízkosti Prahy a je, stejně jako mnoho dalších obcí v tomto prstenci, pod tlakem investorů, a to jak velkých, tak těch nejmenších, kteří v naší atraktivní lokalitě chtějí stavět rodinné domy nebo jiné stavby pro bydlení. Až do nedávné doby obec stanovovala podmínky, za kterých umožnila výstavbu na svém území individuálně, byť se za mnoho let praxe řada požadavků standardizovala. Poslední léta však velmi vzrostla cena pozemků na našem území, a tak mnohé do té doby spící lokality určené pro výstavbu se probudily k aktivnímu životu. Právě to vedlo zastupitele k tomu, aby pro investory vyslali čitelný signál, co je v Kamenici čeká, pokud u nás budou chtít stavět.

Proto zastupitelé na svém posledním zastupitelstvu schválili první verzi Zásad pro jednání s investory.

Zásady komplexně, transparentně, předvídatelným a nediskriminačním způsobem v souladu s požadavky judikatury Ústavního soudu, řeší podmínky realizace určitých projektů a plnění, která stavebník/developer obci poskytne. Zásady obsahují konkrétní principy a postupy pro jednání obce s developery, včetně uzavírání smluv s nimi a budou následovat jednotlivé vzory smluv.

Následující období ukáže, kde bude potřeba zásady upravit nebo doplnit.

Můžete popsat hypotetický případ ve kterém schválená pravidla, jak se říká hodit? V čem spatřujete hlavní přínos pro případné nejasné nebo sporné situace?

Obec Kamenice, podobně jako celá řada českých měst a obcí čelí a (i s ohledem na významný výpadek daňových příjmů v souvislosti s epidemií koronaviru a následné války na Ukrajině) bude dále čelit zvyšujícím se nárokům na výstavbu nové a údržbu stávající veřejné infrastruktury, tj. zejména dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, kam se řadí stavby, zařízení a pozemky sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva.

Financování veřejné infrastruktury je mimořádně nákladné. Díky přijetí Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury může obec získat ročně i mnohamilionové finanční prostředky na budování nové či úpravy stávající veřejné infrastruktury a zajištění veřejných služeb, přenesením části těchto nákladů na developery.

Jedním z cílů Zásad je zajistit trvale udržitelný rozvoj výstavby ve spolupráci s developery. Zásady by také mohly být jedním z nástrojů pro dosažení cílů v oblasti adaptace na klimatické změny a zlepšení životního prostředí a kvality života v obci.

Právě přijetí a publikování Zásad by mělo vést k tomu, že by neměly nastávat nejasné nebo sporné situace.

Vaše obec je v poslední době známa zejména kvůli sporům okolo zámku Štiřín a jeho budoucnosti. Máte nějaké nové informace, které mění situaci nebo se nyní, jak se říká, nic neděje?

Ano, zámek Štiřín, je jedna z našich nejdůležitějších kulturních památek a není nám jedno co se s ní nyní děje ani jakou bude mít budoucnost. Snažím se v této záležitosti aktivně vystupovat ve prospěch převedení alespoň části areálu na obec a zajistit, aby při naplnění jakéhokoli scénáře zůstal zámek, a hlavně jeho historický park otevřený pro veřejnost a aby nedošlo k devastaci kulturní památky, tak jako se to stalo u většiny historických budov, které nám po průmyslové dynastii rodiny Ringhofferů ještě zbyly. Podařilo se nám ochránit jejich hrobku, ale zámek je násobně obtížnější úkol.

Nyní zámek, který vlastní stát, obhospodařuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a připravuje rok jeho prodej. Mezi tím, dříve slavné golfové hřiště, trpí. Zámecké komnaty, kdysi plné nábytku jsou nyní vyklizeny a mobiliář je přesunut bůh ví kam, snad dle požadavku ministerstva kultury na jiné hrady a zámky. Nákladně zrekonstruovaný gastro provoz, podle vyjádření některých poslanců, kteří zde byli na inspekční cestě, nevykazuje známky toho, že by zde bylo utraceno přes 20 mil. Kč měsíc před tím, než stát zámek zavřel. Tedy co se zatím děje v uzavřeném areálu musíte zjišťovat vy novináři. Obec byla informována o, pro nás nestandardní, opravě zápisu v katastru nemovitostí, kterou inicioval ÚZSVM. Některé z lesních pozemků, byly převedeny na louky, snad proto aby nebyly převedeny stejně jako další les do rukou státní organizace Lesy ČR tak jako ostatní lesy v areálu.

Byl dokončen znalecký posudek a čekáme na zveřejnění ceny, za kterou bude areál puštěn do dražby.

Podle některých informací z ÚZSVM se zdá, že nepůjde o on-line otevřenou dražbu, ale že se o areál budou moci ucházet jen předem prověření zájemci. Dražbu lze očekávat koncem letošního roku.

Zaznamenal jsem také zajímavé informace konceptu bydlení v lokalitě obce Kamenice, na kterém se podílí významní slovenští architekti. Mohl byste k této věci uvést nějaké novinky nebo se aktuálně jedná jen o koncept?

Ano, také jsem zaznamenal v některých médiích prezentaci projektu Nový Těptín z dílny slavného slovenského architekta Mariana Vertala. Zde se ale jedná zatím pouze o koncept řešení území. Naši zastupitelé od investorů získali základní informace o konceptu, který by vyžadoval změnu územního plánu, ale k žádnému rozhodnutí o dalším postupu nedošlo. Jedná se o relativně velký projekt, který na jedné straně může do Kamenice přivést nové obyvatele, kterých je na našem území i tak mnoho, ale na druhou stranu nabízí na rozdíl od všech ostatních rozvojových projektů v Kamenici řešení některých našich problémů (škola, školka, dopravní obslužnost atd.), které nikdo jiný nepřednesl.

Obdobných projektů se na územní Kamenice plánuje více, ale tento nejspíš vzbuzuje největší mediální pozornost právě svým dobrým urbanismem a provázaností funkce bydlení se současnými trendy, které nás vrací blíže k přírodě.

Další články autora

Comments

Mohlo by se vám líbit

Reklama

- Komerční sdělení -PR článek